Jak má vypadat CV nebo LinkedIn profil

Správně napsaný životopis neboli Curriculum Vitae vám může významně napomoci k tomu, abyste získali svou práci snů. Přečtěte si, jak napsat životopis a co vše by mělo CV obsahovat, aby odráželo vaše znalosti a dovednosti důležité pro zvolené výběrové řízení. Stejným způsobem doporučujeme vyplnit i váš profil na síti LinkedIn.

Co by nemělo chybět ve vašem
životopise nebo na LinkedIn PROFILU

Kontaktní údaje: jméno, příjmení, kontaktní informace jako telefon, e-mail a adresa aktuálního bydliště v rozsahu názvu obce, případně i její části.

Na LinkedInu je klíčová zejména správně zadaná lokalita na úrovni okresu. Konkrétní kontaktní údaje není nutné uvádět veřejně.

Fotografie: je volitelná. Nejčastěji bývá umístěna v pravém, nebo levém horním rohu CV. Nedoporučuje se vkládat fotografii do závěrečné části životopisu, ani ji zasílat jako samostatnou přílohu. Vždy pamatujte na to, že by se mělo jednat o fotografii profesního charakteru. Zvolte nejlépe portrétovou fotografii. Vyvarujte se fotkám z dovolené a selfie, které by měly raději zůstat v rodinném albu. Totéž platí i pro profilovou fotografii na LinkedInu.

Pracovní zkušenosti:

Uveďte chronologicky od současné/poslední zastávané pozice po nejstarší.

U každé pracovní zkušenosti uveďte: název společnosti, období od-do (nejlépe ve formátu měsíc/rok), název vykonávané pozice (eventuálně také běžně používaný název dané pozice na trhu práce), hlavní náplň práce a třeba i dosažené úspěchy, které stojí za zmínku.

Pokud jste u jednoho zaměstnavatele zastávali více pozic, mějte je vypsané společně pod hlavičkou této firmy.

Jestli jste absolventi a během studia jste nebyli nikde zaměstnaní, můžete do této části CV zahrnout praxe, stáže a brigády, případně dobrovolnické aktivity.

Vzdělání:

Na prvním místě uveďte poslední ukončené vzdělání (včetně aktuálně studované školy a zahraničních pobytů v rámci studia) a pokračujte zpět do minulosti. Základní škola se v životopise neuvádí. U vy/studované školy vypište: název školy, období studia od-do, studovaný obor příp. i vedlejší specializaci, dosažený titul, nebo typ závěrečné zkoušky.

Další vzdělání, kurzy, semináře: uvádějte především ty, které mají souvislost s pozicí, o kterou se ucházíte. Certifikáty není nutné zasílat jako samostatnou přílohu životopisu, ale postačí je zmínit u příslušných kurzů a seminářů spolu s dalšími identifikačními údaji jako např. název vydavatele/školitele a datum absolvování/vydání.

Jazykové znalosti: u každého jazyka nezapomeňte definovat úroveň znalosti. Můžete tak učinit formou slovního vyjádření jako začátečník / mírně pokročilý / pokročilý / rodilý mluvčí. V přehledu by neměl chybět mateřský jazyk. I zde lze uvést relevantní zkoušky a získané certifikáty, pokud jste je nezmínili už v předchozí části.

Další dovednosti: mezi další dovednosti patří např. schopnost práce na PC, především pak znalost programů MS Office, PeopleSoft, SQL, SAP, SPSS a dalších. Dále můžete napsat, jestli máte řidičský průkaz a specifikovat, zda jste aktivní, nebo spíše pasivní řidič.

V případě LinkedInu se nemusíte omezovat pozicí, o kterou se aktuálně ucházíte. Profil slouží k prezentaci vaší celkové dosavadní kariéry, proto na něj neváhejte zaznamenat všechny své dovednosti, co považujete za cenné a přínosné.

Zájmy: jsou nepovinné informace, které se však doporučuje v CV uvádět. Potenciální nadřízení si díky nim mohou snáz utvořit představu o daném kandidátovi.

Na LinkedIn profilu lze uvést zájmy v úvodní sekci „O mně /About“.

Reference: v dalším průběhu výběrového řízení můžete být vyzváni k poskytnutí kontaktu na tzv. referenční osobu, tedy člověka, který s vámi má přímou pracovní zkušenost, a dokáže tak poskytnout relevantní doporučení. Může se jednat o bývalého kolegu, nadřízeného nebo třeba profesora ve škole.

V případě LinkedInu neváhejte požádat svá spojení o vložení doporučení přímo na váš profil.

Doporučený rozsah bývá 1-2 strany velikosti A4. CV zasílejte v elektronické podobě. Vhodnými formáty jsou PDF, DOC nebo RTF. Nedoporučujeme JPG a další obrázkové formáty, ani CV pouze ofotit či přikládat screenshot CV z mobilu. Aby byl životopis čtivý a dalo se v něm snadno orientovat, pamatujte na přehlednou strukturu textu a formátování.

U LinkedIn profilu se rozsahem omezovat nemusíte.

Šablona životopisu

Šablona životopisu

Práci s vytvářením nového životopisu vám usnadní i již hotová šablona, kterou si můžete snadno stáhnout na odkazu níže.

Stáhnout šablonu CV

Motivační dopis

Motivační dopis je nepovinnou, nicméně vhodnou přílohou CV. V motivačním dopise by mělo být zmíněno, kde jste se o nabídce dozvěděl/a, na jakou pozici se hlásíte, proč se cítíte být vhodným kandidátem a z jakého důvodu se o danou práci ucházíte. Dovysvětlit můžete prázdná místa ve své pracovní historii, která mohou být zapříčiněna stěhováním, mateřskou/rodičovskou dovolenou, dlouhodobým cestováním, ukončením činnosti firmy apod. Doporučený rozsah je přibližně ½ stránky formátu A4. Vyvarujte se dlouhých a nic neříkajících frází nebo přehnané sebechvále.

Na LinkedInu můžete svou motivaci ke změně práce popsat v úvodní sekci „O mně/About“. Mějte však na paměti, že váš profil je veřejný a tyto údaje může vidět i váš zaměstnavatel.

A co dál?

Životopis máte připravený, LinkedIn profil vyplněný a přemýšlíte, kde začít s hledáním nového zaměstnání? Přeci u nás v Komerčce! Pomocí tlačítek níže si můžete prohlédnout aktuálně otevřené pozice nebo nám hned poslat svůj životopis!

Volná místa Poslat CV

Nastavení cookies