Obchodníci

Baví vás kontakt s klienty na všech úrovních? Zajímáte se o bankovní produkty a chcete, aby se o nich klienti dozvěděli co nejvíce, protože smyslem prodeje je pomáhat lidem v jejich práci a v řešení soukromých finančních aktivit? Pak určitě patříte k nám.

Top Corporations

Úkolem Top Corporations (TCA) je poskytovat vysoce kvalitní služby v segmentu top korporátních klientů. Zároveň se přitom staráme, abychom dosahovali našich cílů měřených prostřednictvím NBI (Net Banking Income), výnosu na klienta, celkové profitability klienta i produktového mixu, který odpovídá strategii banky. Naše práce a úkoly se odvíjí i od faktu, že Komerční banka udržuje vedoucí roli na trhu v segmentu Top Corporations.

Korporátní bankovnictví

Neseme zodpovědnost za segment korporátních klientů, kteří odpovídají definici Evropské unie pro SMEs (Small and Medium-sized Enterprises), municipalit a veřejného sektoru. Staráme se o řízení vztahů s našimi zákazníky, analyzujeme obchodní rizika a snažíme se je minimalizovat. Naším hlavním úkolem je řídit a koordinovat obchodní činnost v tomto segmentu. Vyhledáváme obchodní příležitosti, jsme poradci klienta a poskytovatelé kvalitních služeb a řešení na míru.

Naším cílem je být referenční bankou na českém trhu, kdy nás klienti doporučují neklientům.

Retailové bankovnictví

Naše práce spočívá v obsluze segmentů Občané a Podnikatelé. Ve spolupráci s Marketingem vytváříme interní distribuční koncept banky pro tyto segmenty, tvoříme strategii distribučních kanálů, obchodní politiku i organizaci.

Zároveň koordinujeme vztahy s ostatními distribučními kanály (dceřiné společnosti KB, společnosti finanční skupiny SG i ostatní třetí strany), abychom mohli úspěšně distribuovat produkty Skupiny KB nebo produkty externích dodavatelů.

Více informací
Jsme na více než 400 pobočkách
5
6
10
102
10
8
5
4
4
7
12
4
5
16
Lidé v KB