Nadace Jistota a další dobrovolnické aktivity

Komerční banka každoročně organizuje řadu dobrovolnických aktivit, do nichž se mohou zapojit zaměstnanci celé Skupiny. Zaměstnanci KB tak podporují projekty zaměřené na pomoc potřebným a zaměřené na kvalitu životního prostředí.

Nadace Jistota Komerční banky

Nadace Jistota podporuje již 20 let projekty z oblasti sociálních a zdravotních služeb se zaměřením na seniory a děti. V roce 2015 tak Nadace podpořila celkem 107 projektů, celková hodnota darů schválených nadací v roce 2015 přesáhla 9 400 000 Kč.

Nadace pokračovala v podpoře hospicových zařízení a organizací, které se ve své činnosti zaměřují na aktivizaci dětí a dospělých se zdravotním či sociálním hendikepem. Hendikepovaní sportovci získali částku ve výši 680 000 Kč díky podpoře nadace pro Český ragbyový svaz vozíčkářů, Atletiku vozíčkářů a Sport bez předsudků. Nadace také poskytla peníze na údržbu babyboxů pro odložené novorozence. Nadace Jistota se zavázala poskytnout v průběhu následujících tří let částku ve výši 2 300 000 Kč spolku Dům tří přání na pomoc dětem v krizi a dalších více než 750 000 Kč spolku NAUTIS, který se věnuje osobám s autismem. Nadace se rozhodla držet aktuálních trendů i ve sféře hospicové péče a projekt nově vzniklého Centra paliativní péče.

Podobný projekt uzavřela nadace i s domácím hospicem Cesta domů. Na poli nefinanční podpory nadace realizovala první dva běhy Finanční gramotnosti pro nízkoprahové kluby a financovala významný výzkum v oblasti integrace mladých lidí z dětských domovů, realizovaný spolkem Mimo domov společně s organizací Letní dům. Již třetím rokem poskytoval projekt Srdeční záležitosti podporu zaměstnancům Skupiny KB v jejich dobrovolnických aktivitách. Podpora byla poskytnuta celkem 10 projektům.

Darování krve

Ve spolupráci s nemocnicemi v Praze, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Plzni, Liberci, Ústí nad Labem, Ostravě, Olomouci, Zlíně a Brně již po osm let probíhá darování krve na půdě Banky. V roce 2015 se k dobrovolnému darování krve přihlásilo více než 200 zaměstnanců.

Do práce na kole

Zaměstnanci Komerční banky se akce Do práce na kole účastní pravidelně. V roce 2015 se do této soutěže o zelené jarní kilometry, kterou vyhlašuje iniciativa Auto*Mat, zapojilo 178 zaměstnanců a celkem najelo 36 928 km. Snížili tak produkci CO2 přibližně o 4 tuny. Každý ujetý kilometr byl následně proměněn na finanční prostředky a celkový obnos byl věnován nevládní organizaci Sport bez předsudků.

Výtvarná soutěž

V souvislosti se Světovým dnem vody proběhl v červnu 2015 první Evropský týden udržitelného rozvoje. V rámci této akce uspořádala Komerční banka výtvarnou soutěž. Děti zaměstnanců do soutěže malovaly obrázky na téma „Šťastná planeta“ a „Moje město snů“.

Sbírka brýlí

Během léta 2015 uspořádala Komerční banka akci s cílem vybrat co nejvíce nepotřebných brýlí. Všechny vybrané kusy byly předány mezinárodní organizaci Lions Club International, která se jejich sběrem a distribucí zabývá již dvacet let. Celkem se podařilo nasbírat 1 500 brýlí.

Aukce zaměstnaneckých fotografií

Dalším projektem, ve kterém se angažují zaměstnanci KB, je každoroční aukce zaměstnaneckých fotografií. V roce 2015 bylo do soutěže o nejlepších 13 fotografií zasláno 364 přihlášek. Vybrané fotografie byly vytištěny ve velkém formátu, zarámovány a zaměstnanci je dražili. Z fotografií byl také vytvořen kalendář, který byl rovněž na prodej. Výtěžek z aukce a z prodeje kalendáře činil téměř 100 000 Kč. Vybraná částka byla Nadací Jistota zdvojnásobena a výtěžek byl rozdělen dle výběru zapojivších se zaměstnanců mezi tyto subjekty: Babybox pro odložené děti, Dům tří přání pro sociálně hendikepované, Český ragbyový svaz vozíčkářů pro zdravotně hendikepované či Hospicová péče Centrum paliativní péče.

Sbírka oblečení

Na podzim roku 2015 Banka ve svých čtyřech pražských budovách centrály uspořádala sbírku oblečení ve prospěch neziskové organizace Borůvka Praha o.p.s.. Bylo vybráno přibližně 900 kg oblečení, které bude prodáno v charitativním secondhandu Koloběh, nebo předáno těm, kdo ho potřebují.

Movember

V listopadu se Komerční banka připojuje k akci Movember na podporu výzkumu rakoviny prostaty. Účast vyjádřili někteří muži z řad zaměstnanců pěstěním kníru, který je symbolem akce. Současně se přidala i tzv. Prostá výzva, která měla za cíl hlavně osvětu nutnosti preventivních prohlídek. Výzvu k účasti na preventivních prohlídkách díky snaze zaměstnanců KB přijalo 4 800 mužů. Ve sbírce pořádané napříč Bankou se v rámci Movembru vybralo 24 000 Kč.

Finanční gramotnost

Zaměstnanci Komerční banky se v roce 2015 přidali k projektu Bankéři do škol organizovaném Českou bankovní asociací v úzké spolupráci se vzdělávací společností SCIO. Za podpory Nadace Jistota a ve spolupráci se společností Accenture pokračovala Banka ve vzdělávání mladých lidí, kteří opouštějí dětské domovy a vstupují do pracovního života. Zaměstnanci distribuční sítě školili děti z dětských domovů přímo na pobočkách KB. Program byl zakončen soutěží, ve které mládež doložila prakticky své nově nabyté vědomosti.

Poradna při finanční tísni

Komerční banka je partnerem Poradny při finanční tísni již od jejího vzniku v roce 2008 a jmenuje dva zástupce z řad svých zaměstnanců do správní rady Poradny. Poradna při finanční tísni je obecně prospěšnou společností, která se zaměřuje na poskytování bezplatného a nezávislého dluhového poradenství občanům. Podporuje klienty v jejich snaze řešit svou finanční tíseň či insolvenci a pomáhá při podávání návrhu na oddlužení. Součástí činnosti Poradny je také působení na spotřebitele, aby získali hlubší finanční a právní povědomí v oblasti přijímání úvěrů a půjček. V roce 2015 podpořila Komerční banka Poradnu darem ve výši 1 678 964 Kč. Tyto prostředky byly použity na poskytování poradenství a na zajištění provozu Poradny.

Aktuálně nabízíme 129 volných míst.
3
3
3
89
7
5
2
4
2
4
0
1
3
2
Lidé v KB
Nahlédněte k nám