Bankovní poradce (m/ž), Polička

Bankovní poradce (m/ž), Polička

Pro účely výběrového řízení na předmětnou pracovní pozici bude Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 4531 7054, a společnosti ve skupině Komerční banky, a. s. (dále jen „Správce” nebo „Společný správce“), zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Významným zpracovatelem osobních údajů je společnost LMC s.r.o., IČ: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace předmětného výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na: (i) přístup k osobním údajům, (ii) opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Společný správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů Ing. Adama Fiedlera. Kontakt: Pověřenec pro ochranu osobních údajů KB, Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, Telefon: v ČR: 800 521 521, ze zahraničí: +420 955 559 550; Email: osobni_udaje@kb.cz.

Skupinou Komerční banky, a.s. se rozumí:
ALD Automotive s. r. o., se sídlem: Praha 10, U Stavoservisu 527/1, PSČ 108 00, IČ: 61063916,
ALD Automotive Slovakia s. r. o., se sídlem: Bratislava, Panónska cesta 47, PSČ 851 04, IČ: 47 977 329
ESSOX s.r.o., se sídlem: České Budějovice, F. A. Gerstnera 52, PSČ 370 01, IČ: 26764652
Essox Finance, s.r.o., se sídlem: Bratislava, Karadžičova 16, PSČ 821 08, IČ: 35 846 968
Factoring KB, a.s., se sídlem: Praha 5 – Stodůlky, náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00, IČ: 25148290.
KB SmartSolutions, s.r.o., se sídlem: Praha 1, Václavské náměstí 796/42, PSČ 110 00, IČ: 02021161,
Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 4531 7054,
Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, se sídlem: Bratislava, Hodžovo námestie 1A, PSČ 810 00, IČ: 47231564
KB Penzijní společnost, a.s., se sídlem: Praha 5 – Stodůlky, náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00, IČ: 61860018,
Komerční pojišťovna, a.s., se sídlem: Praha 8, Karolinská 1, č. p. 650, PSČ 186 00, IČ: 63998017,
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Praha 2, Bělehradská 128, č.p. 222, PSČ 120 21, IČ: 60192852,
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., se sídlem: Praha 5 – Stodůlky, náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00, IČ: 61061344
SG Equipment Finance Czech Republic - org. zložka, se sídlem: Bratislava 1, Hodžovo nám. 1A, PSČ 810 00, IČ: 31785972,
KB Advisory, s. r. o., se sídlem: Praha 1, Václavské náměstí 796/42, PSČ 110 00, IČ: 08510032.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.Vaše šance na osobní setkání se zvýší, pokud odpovíte na následující otázky.

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.
* Při vyplnění alespoň jedné položky z označeného pole se označené položky stávají povinné.