DWH Developer (BI4SG)

DWH Developer (BI4SG)

Pro účely výběrového řízení na předmětnou pracovní pozici bude Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054, a společnosti ve skupině Komerční banky, a. s., zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Významným zpracovatelem osobních údajů je společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170. See more

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem konání výběrového řízení a to po dobu jeho realizace.
Další informace o zpracování osobních údajů Komerční bankou, a.s. a společnostmi ve skupině Komerční banky, a.s. naleznete na https://www.kb.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju#prozamestnance, včetně kontaktních údajů.
Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím schránky HR GDPR hrgdpr@ds.kb.cz.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.Consent for processing personal data

* For successful sending of the form all fields with a star have to be entered.
* While entering at least one item from the marked field the marked items become mandatory.