Komerční banka spustila v loňském roce trainee program určený pro studenty vysokých škol a já jsem od října 2020 jeho součástí. Společně se mnou se ho účastní dalších 25 studentů, kteří se zapojili do týmů napříč Risk Managementem, Data Managementem, Testingem, Investičním bankovnictvím a User Experience.

 

Mé studium je zaměřeno spíše ekonomicky, konkrétně studuji obor finance. V Komerčce působím v týmu Risk Managementu a squadu Profit & Loss Reconciliation, zkráceně P&L Reconciliation. Práce v našem týmu je hodně analytická. Na jedné straně vyžaduje logické i technické pochopení analyzovaných dat a na druhé straně určitou dovednost, jak analýzu vhodně a efektivně provést. Na oba tyto úkoly mě může studium připravit pouze částečně, zbytek je pro mě výzvou, kterou mi pomáhají zdolat zkušenější kolegové v týmu.

Rutina pouze relativní

Své aktivity v Komerční bance můžu obecně rozdělit na dvě oblasti: práci v rámci týmu a aktivity související s trainee programem. Denní rutinou v P&L týmu je pro mě sestavování reportů. Ona rutina je však v tomto případě spíše relativní, jelikož o nahodilé situace, které dovedou potrápit šedou mozkovou kůru, tady není nouze. Jedná se o informačně důležité reporty, takže vše probíhá za přítomnosti mé zkušenější kolegyně, která mi ochotně pomáhá i prozrazuje své malé triky. Vedle toho dostávám různé úkoly od svého mentora, který se mi během našich pravidelných schůzek snaží vysvětlit fungování týmu v širším kontextu celé banky. Tyto úkoly jsou velmi různorodé a právě u nich cítím největší přínos. Jejich zadání je vždy spojeno s vysvětlením navazujícího backgroundu, avšak samotné vypracování je již na mně.

Společně s ostatními trainees, mezi nimiž najdete studenty VŠE, Univerzity Karlovy, ČVUT a ČZU se zaměřením na ekonomické, matematické a datové obory nebo také jednoho kolegu z právnické fakulty, pak absolvuji různá školení, přednášky a prezentace zaměřené na specifické činnosti nebo témata v rámci banky. Tady si dovolím parafrázovat svého mentora, který správně poznamenal, že velkou výhodou programu je možnost slyšet vysvětlení dané problematiky od více lidí, a tudíž i z různých úhlů pohledu.

 

Patrícia Panáková, trainee v Risk Managementu

Co nepoznáte ze školních lavic

Od začátku bylo patrné, že trainee program bude poznamenán covidovou situací, která do všech činností a plánů vnáší značnou míru nejistoty a nutnost improvizovat. Jsem ráda, že se mentoři a další lidé podílející se na organizaci programu této komplikace nezalekli. Je samozřejmé, že většina z výše uvedených aktivit probíhá on-line, a právě v tom vnímám nejcitelnější ztrátu. Postrádám možnost navázání přímých osobních kontaktů. Koukání do obrazovky a mluvení do sluchátek pro mě nikdy nebude plnohodnotnou náhradou za spontánní osobní interakci.

Avšak i navzdory této těžkosti je současná podoba trainee programu plně funkční a přináší cenné zkušenosti v mnoha ohledech. Nejpozitivněji vnímám ochotu mentorů a ostatních lidí v Komerční bance investovat do nás, trainees, svůj čas. To totiž vůbec nepovažuji za samozřejmost. V trainee programu jde hlavně o propojování teorie s praxí. Díky němu jsem konečně dostala příležitost konfrontovat své představy s realitou, a tak ještě při studiu zjistit, co mě skutečně baví. A také si vyhlédnout oblasti, ve kterých dává smysl rozvíjet se i do budoucna. Tohle ze školních lavic prostě nepoznáte.

 

 

 

KB Trainee program zblízka

V roce 2020 jsme spustili pilotní ročník trainee programu, který jsme protentokrát připravili pro studenty vysokých škol převážně ekonomického a technického zaměření.​​​​​​​ Jeho účastníci získávají cennou pracovní zkušenost v jednom z nejperspektivnějších oborů, seznamují se s novými technologiemi a poznávají principy agilního způsobu práce. Ale nejen to, také mají příležitost zblízka sledovat, nebo se dokonce účastnit rozsáhlé proměny Komerční banky.

V KB vnímáme tento program jako příležitost nechat se inspirovat generací mladých lidí, jejich úhlem pohledu, způsobem uvažování i jejich zápalem pro věc. Rádi bychom, aby studenti, kteří u nás během svého ročního působení získají nové znalosti a zkušenosti, zůstali v Komerčce i po absolvování programu. Další podrobnosti se dozvíte na speciální stránce programu