V Komerční bance existují v rámci tribu IT Infrastructure dva zvláštní squady, které by bylo možno označit za implicitní, téměř neviditelné. Jsou však srdcem fungování její infrastruktury. Není například jediné významné bankovní transakce, aby v dané operaci nebyla část squadu Unix Server Infrastructure nebo Linux Server Infrastructure. Stejně jako lidské srdce funguje bezvadně, dokud o něm nevíme, právě tak pracují tyto dva squady.

 

 

V Komerční bance jsme více než dvacet pět let. Vždy jsme stáli skromně v pozadí a hlídali, aby na našich systémech nedošlo k incidentu. Ten by byl totiž vždy závažný a s nepříjemnými důsledky. Nicméně od prvních sálových instalací v Komerčce se svět dramaticky změnil. A my rovněž.

Dnes se rozvíjí umělá inteligence, nabízí se cloudová řešení, technologie se přiblížila lidem a lidé se přiblížili technologiím. A squady Unix Server Infrastructure a Linux Server patří mezi ty, které vytvářejí prostředí pro technologickou revoluci a zároveň modelují design pro technologickou budoucnost Komerční banky.

 

V konečném důsledku je naším cílem spokojený klient Komerční banky

Našimi klienty jsou nejen kolegové ze světa IT, kteří vyvíjejí a spravují aplikace, modelují procesy a používají vhodné nástroje ke vztahu s koncovým klientem. Jsme rovněž partnerem dceřiným společnostem, jako jsou například ESSOX, Modrá pyramida, Komerční pojišťovna, Factoring KB, SG Equipment Finance či KB Penzijní společnost, a jsme také spolehlivou součástí světa Société Générale i v zahraničí.

Naše týmy se starají o robustní a stabilní systémy společností Skupiny SG v České republice, a tím jim umožňují nejen sdílet a využívat expertní znalosti. Zároveň jako skupina sdílíme zdroje infrastruktury a díky tomu optimalizujeme výkon, efekt, účinek i ekonomický pohled. Jako silný partner takto vystupujeme vůči dodavatelům a můžeme tak přinášet hodnotu v podobě flexibility, stability a spolehlivosti, kterou následně profesionální kolegové přenášejí na našeho společného klienta.

 

Pomáháme transformovat vize do reality

Můžeme prohlásit, že organizacím ze světa SG umožňujeme objevovat nové technologické možnosti jejich podnikání, díky virtuálním platformám propojujeme kolegy ze světa byznysu a dáváme jim tak k užívání nástroje pro vytvoření produktivního, inkluzivního a udržitelného „technologického světa“.

Neustále analyzujeme možnosti předních světových technologických společností, jejichž produkty pomáhají transformovat pracovní postupy kolegů, kteří mají mimořádnou schopnost překlopit své vynikající myšlenky do ještě úžasnější reality. Squady Unix a Linux jsou pro ně partnerem, který pomáhá transformovat jejich vizi do reálné hodnoty.

 

Rozhodnutí v IT Infrastructure mají obrovský potenciál

Právě proto je směr, kterým se technologie ubírají, nedílnou součástí celého soustrojí, jemuž udávají tón strategická řešení. Řešení, která nejen utvářejí postupy, procesy a modelují organizaci, ale zároveň tvoří i korporátní kulturu. Proto jsou rozhodnutí, která činíme v IT Infrastructure, tak důležitá. Jsme si totiž vědomi toho, že mají potenciál k vytyčení cesty pro byznys na celé nadcházející dekády.

Je relativně známé, že mnoho věcí okolo nás je dnes takzvaně „otevřených“, jako například otevřený standard, otevřené organizace, otevřené kultury – toto jsou morální atributy a strategická obchodní rozhodnutí, založená na tržních skutečnostech. Ve světě bankovnictví, stejně jako ve světě technologií, se konkurenční soutěž odehrává na poli inovací. Ten, kdo dokáže inovovat rychleji, efektivněji a účinněji, vítězí. Ani zde nezůstaneme bez konkrétního příkladu: Na konci roku 2020, tedy v období, které bylo velmi komplikované v důsledku covid-19, jsme díky přechodu na novou technologii uspořili významné provozní náklady v řádech statisíců eur ročně.

 

Inovujeme a snažíme se být o krok napřed

Inovaci nicméně nepřináší jen vnitropodnikový požadavek. Takové potřeby mohou přijít i od klientů, obchodních partnerů, a dokonce i od konkurentů. Jako organizace tedy potřebujeme takovou architekturu, která dokáže inovace „strávit“, ať už se poprvé objeví kdekoli. A proto jsme inovacím vždy otevřeni.

Díky nim a také nejmodernějším technologiím naše squady Unix a Linux nabízejí platformy, které jsou přístupné jak klientům, obchodníkům, tak partnerům a dceřiným společnostem. Díky tomu jsme schopni propojit a uspokojit požadavky nejen vlastních obchodních jednotek, ale celého sektoru. Díky tomu nejen napomáháme inovovat způsoby komunikace a spolupráce, ale umožňujeme i změnu samotného myšlení a kultury.

Vždy jsme věřili tomu, že Komerční bance a našim kolegům poskytujeme správnou a pokrokovou technologii, která dokáže pomáhat obchodním procesům a která tak zajišťuje jejich zaměření na spokojeného klienta a anticipuje jeho budoucí požadavky. Podíváme-li se na celkový vývoj za poslední desetiletí, zjišťujeme, že znovu a znovu stojíme na začátku.