Komerční banka je jedna z největších firem v České republice, která zahájila agilní transformaci, co nikdy neskončí. Proč? Protože sama agilita představuje nekončící proces. Její podstatou je neustálý vývoj a aplikování firemní kultury a mindsetu (přístupu k práci), jež se časem a vlivem různých podmětů dále formuje. Jedním z klíčových a úzkých hrdel agilního fungování firmy je role Product Ownera neboli produktového vlastníka.

 

Ať už chceme, nebo ne, v kontextu naší korporace ztělesňuje Product Owner mnohem víc než třeba v klasickém SCRUMu. Nestačí, že musí dobře rozumět svému produktu a vědět něco o jeho vývoji, ale musí znát legislativu a mít povědomí o bezpečnosti.  Musí umět mluvit s běžnými uživateli i s „ajťáky“, auditory, účetními a vývojáři. Musí mít tah na branku a přehled o tom, co dělají ostatní Product Owneři z různých částí firmy, znát společné postupy. Měl by být přirozeným leaderem (nikoliv manažerem), být flexibilní, konstruktivní, odolný vůči tlaku a schopný zhodnotit, jakou přidanou hodnotu v porovnání s investovanými penězi a časem přinese zamýšlená změna. A to stále není všechno. Product Owner by měl dobře vyjednávat, prioritizovat, hbitě reagovat na neustálé změny a umět říkat „ne“ tehdy, když to dává smysl. Co dále dělá? Hodnotí lidi v týmu, účastní se výběrových řízení a nevyhne se ani tomu, že se občas musí s některými kolegy pracovně rozloučit. Že vám toho přijde hodně? Ano, je to slušná porce znalostí a kompetencí, které z Product Ownerů Komerční banky dělají univerzální hráče.

Od začátku transformace se však potýkáme s nešvarem, že Product Owneři nejsou seskupení do struktury, která by zajistila jednotné postupy, nástroje, přístup a také umožnila debatu nad tím, jak své postupy vylepšovat a optimalizovat. Představte si to tak, že stavíme sídliště, kde má každý dům svého stavbyvedoucího nebo projektanta a ti své šéfy, co si mezi sebou moc nepovídají. Jak bude pak takové sídliště vypadat? Každý dům bude trochu jiný, někde se nepotkají chodníky a silnice, namísto jedné školky a školy se postaví troje jesle atd. Samozřejmě ten příměr malinko přeháním, ale krásně to ilustruje jednu z překážek, kterou jsme měli a ještě pořád máme. Dělat chyby je přirozené, zvláště pak u tak velkého projektu, jakým je KB transformace. Naše chyby si ale uvědomujeme, umíme si je přiznat a pracovat na jejich nápravě.

Druhým nešvarem bylo přetížení Product Ownerů odpovědnostmi a činnostmi, u kterých jsme se povětšinou shodli, že by je vlastně dělat neměli. Vznikla proto platforma, která má za cíl spojit všechny Product Ownery dohromady, poskytnout jim jednotný hlas („obranu“), zajistit prostor pro vyjasnění odpovědností a prostý networking mezi Product Ownery samotnými i umožnit sdílení jejich zkušeností, best-practices, postupů a přístupů. Hlavně ale poskytuje prostor pro definování návrhů na zlepšení postupů a procesů, ve kterých vystupují jako uživatelé. A zcela organicky a přirozeně se z platformy vytvořila komunita, které říkáme Product Owner Guilda.

Guilda má své vlastní komunikační kanály, několik mluvčích a pravidelné schůzky. Není to ale standardní, chcete-li mocenská, struktura, která by měla určitý mandát, šéfa nebo ředitele. Nikdo nedostal befelem, že má Guildu poslouchat nebo se jí účastnit. Členství v Guildě je dobrovolné. Nese to s sebou několik velmi pozitivních důsledků – v Guildě jsou aktivní lidé, protože v ní sami chtějí být a ne proto, že musí. Máme možnost řešit naše témata s lidmi, které je pálí stejně jako nás a kteří jsou ochotní pro změnu něco udělat. A právě s takovými lidmi chcete spolupracovat a učit se od nich. Další podstatná část Guildy je pak pouze pasivním konzumentem výsledků. Ale ani to není špatně. I pasivita se počítá. Občas prostě kolegové nemají čas, nebo jsou jejich priority zkrátka jinde. Dalším příjemným důsledkem je to, že pokud chce Guilda něco prosadit, musí o tom ostatní přesvědčit, mít dobré argumenty. Je to vlastně takové lobování bez peněz. Automaticky nás to nutí nestřílet kolem sebe „hejty“, ale přemýšlet při debatách konstruktivně. Jak lépe chcete trénovat růstové myšlení? Mimochodem i o tomto je agilita.