Když jsem dostal za úkol napsat článek o našem centru expertizy – nebo také ministerstvu agility, jak se nám koučům někdy v kuloárech přezdívá – dlouho jsem zvažoval, jak to celé pojmout. Aby to pro vás, ale i pro mě bylo zajímavé. Nakonec jsem se rozhodl napsat vám o několika důležitých aktivitách, kterými teď žijeme a do nichž vkládáme energii.

 

Začneme obrázkem, který se ke mně před časem dostal přes sociální sítě. Je to agilní cibule. Poskytla mi totiž výborné vodítko pro to, jak vás tímto článkem provést.

Agilní cibule

Podíváte-li se na obrázek a na jeho analogii k našemu agilnímu světu v Komerční bance, pak jedna z nejviditelnějších a nejhmatatelnějších vrstev cibule jsou nástroje a procesy. Z nástrojů především JIRA, ve které máme implementovaný enterprise backlog, nebo například Confluence. Z procesů pak zejména agilní ceremonie, které nám pomáhají samoorganizovat a zefektivnit práci squadů. To je asi to první, s čím si agilní kouče v Komerční bance spojujete. A je to tak v pořádku. Tedy za předpokladu, že si svůj pohled rozšíříte i o další „slupky“.

Každá slupka této cibule je totiž ve větší nebo menší míře integrovaná do naší práce a poslání. A jak obrázek napovídá, čím dál jdeme, tím je slupka méně hmatatelná a tím pomaleji se takové změny prosazují. Takže pak od nás vyžadují i víc úsilí. A samozřejmě také podpory od nás koučů směrem k vám, abychom vás mohli změnou provést. Nutno dodat, že stejně jako u osobního koučování platí, že vztah kouče a klienta může fungovat, jen když klient bude sám chtít a bude o změně a její nutnosti přesvědčený.

Naše práce se často nesetká s pochopením hned. S tím musíme umět žít. Kouč je prostě nositelem změn, nové kultury a svým chováním má jít příkladem. Hýbe zavedenými pořádky a to často nejde ruku v ruce s předními příčkami na žebříčku popularity. 

Nicméně ani se zmíněnou cibulí to není tak jednoduché a jednoznačné. Jak podotkl jeden kolega, někdy si uvědomujeme, že některé slupky nám zase dorůstají zpět a že ne na všechno se jde dívat touto optikou.

 

Jak vypadá struktura CoE

Agile Centre of Expertise vede Petr Valášek. Členy CoE jsou kouči, jejichž pozice se nazývá Agile Delivery Coach. Ano, ta pozice vznikla spojením dřívějších pozic Agile Coach a Delivery Manager. Záměrem bylo, aby se jeden člověk mohl soustředit na méně týmů, zato na více aspektů.

Většina členů CoE pracuje pro triby a jejich squady. V každém tribu je jeden Tribe Coach, který se věnuje vedoucímu tribu (Tribe Leader) a společným záležitostem celého tribu. A stejný člověk je zároveň liniovým nadřízeným (tzv. Chapter Leader) ostatních koučů, kteří už se věnují jednotlivým squadům daného tribu.

Členy CoE jsou rovněž lidé, kteří se starají o hladký průběh celobankovních agilních záležitostí, jako je Quaterly Business Review, portfolio management, aktualizace metodik či celková governance a release management. A tak bychom mohli pokračovat.

Většinu času to vypadá, že se zaměřujeme jen na nástroje a procesy. Chtěl bych vám ukázat, že to tak není. Že na okolních slupkách oné agilní cibule, která může banku a nás posunout, je spousta naším očím neviditelné práce. Pojďme si pár zajímavých aktivit, tedy ingrediencí, ze kterých vaříme, představit. 

 

Inkubátor: Jak vykřesat z nováčků samostatné kouče

Smyslem Agilního inkubátoru je vytvořit nástroj, pomocí něhož bychom z talentovaných nováčků, ať už z Komerční banky, či z trhu, vykřesali samostatně fungující kouče Agile Delivery. Jedná se o intenzivní výcvikový program, který sestává z několika výukových modulů. Za každý z nich odpovídá jeden zkušený kouč. Tematických modulů máme zatím šest, například Delivery Management, Nová digitální banka či modul o Enterprise Backlogu a paletě nástrojů, se kterými se kouči setkají. Inkubátor by měl být založen z 90 procent na praxi, tj. na stínování, diskuzích, workshopech apod. Navíc se každý účastník stane členem komunity, která jej bude podporovat i v jeho prvních krůčcích ve „skutečném světě“. Na celé aktivitě pracujeme s kolegy z HR, kteří nám pomáhají s PR strategií, assessment centry či právními aspekty… Jak vidíte, není toho vůbec málo. O to víc se těšíme, až vše uvedeme do praxe a budeme inkubátor ladit na základě získaných zkušeností!

 

Nový web CoE Agile sdružuje roztříštěné informace

S velkou radostí jsme jako Agile CoE spustili zcela nový interní web s názvem Agile KB. Máme teď jedno centrální místo, kde publikujeme veškeré novinky a nabízíme akce ze světa Agile. Web je zároveň i studnicí informací nejen pro nováčky. Taková stránka skutečně v agilním perimetru Komerční banky velmi dlouho chyběla. Využíváme tím moderní technologii a možnosti SharePoint Online a na jedno místo agregujeme informace, které byly doposud roztříštěny na různých místech Confluence, v e-mailech a příspěvcích v různých Teams kanálech.

Na novém webu jsme také vytvořili speciální sekci pro nováčky pod názvem „Začínáte ve světě Agile“. Naleznete v ní úplné základy, názvosloví a frameworky. Představujeme tam popisy jednotlivých rolí a ceremonií, vysvětlujeme jejich význam a poskytujeme mnoho dalších informací. V dalších sekcích představujeme proces QBR a metodu OKR, změnu kultury v Komerční bance s orientací na učící se organizaci a mnoho dalšího.

 

Učící se organizace

Jedním z témat, které teď v bance pomáháme řešit a zároveň spolu s HR implementovat, je koncept učící se organizace. Věříme tomu, že budoucnost Komerčky je založena na kultuře spolupráce, učení a hledání synergií. Proto podporujeme koncept učící se organizace a společnými silami se snažíme pomoci zavádět do praxe jeho principy. Ty nám pomohou adaptovat se na výzvy v budoucnosti.

Jak to souvisí s agilitou? Hlavním principem je pečovat o prostředí, ve kterém se neustále navzájem učíme ze všeho, co děláme. První praktikou, kterou jsme si z workshopů mohli odnést, je princip questů – provokativních, pěkně zpracovaných domácích úkolů. Jejich výstupy, ale i jiné zkušenosti, si navzájem nabídneme k využití na schůzce zvané Marketplace. Za CoE vnímáme tenhle přístup jako velmi důležitý na transformační cestě celé banky.

 

Je váš tým typ ANO, nebo NE?

Na závěr jednoduchou myšlenku Mika Cohna, experta, který se agilitou dlouhodobě dopodrobna zabývá. Jedna z mnoha charakteristik týmu a organizační kultury se váže k tomu, jak členové týmu reagují, když jsou požádáni, aby udělali něco obtížného.

První tým vykazuje to, čemu říkáme „kultura ANO“. Členové týmu říkají „ano“ téměř bez přemýšlení. Chtějí sloužit své organizaci. Chtějí uspět. Vědí, že existuje nekonečně mnoho způsobů, jak řešit obtížný úkol, a jsou si jisti, že najdou ten, který bude fungovat.

Druhý tým žije „kulturu NE“. Některé z těchto týmů se bojí, že někoho zklamou, a proto se vyhýbají přijímání závazků. Jiné týmy prostě nemají zájem dát do řešení problému všechno. Zdá se, že jsou tu jen kvůli výplatě, nic víc.

Jsme v Komerční bance kulturou, kde v týmech převládá ANO, nebo NE? Jaký typ týmu je ten váš? Pokud je mu předložena výzva a on okamžitě, téměř bez přemýšlení, odpoví „ano, zvládneme to“, pak máte „kulturu ANO“ a jste na dobré cestě k úspěchu s agilním přístupem.

A tím se dostáváme zpátky k našemu obrázku. Poslední plátek cibule je totiž nastavení mysli. Je jen na nás, jestli u práce s cibulí budeme brečet, anebo se z ní stane důležitá součást něčeho většího – chutnějšího pokrmu. Tedy díla, které bude bance a nám všem prospívat.