To, že nás baví startupy, už víte. V minulém článku jsme vám prozradili, co vlastně děláme, také proč a jakým způsobem a jaká je naše vize. Jako z rychlíku jsme rovněž zmínili tým KB SmartSolutions i fintechy, se kterými spolupracujeme. Dnes se na KB SmartSolutions podíváme perspektivou příběhu naší značky, našich vizí, cílů a hodnot.

 

„Klientům přinášíme odpovědná a inovativní finanční řešení, díky kterým společně vytváříme lepší a udržitelnou budoucnost.“ To je poslání nás všech v Komerční bance. Vyjadřuje smysl naší existence. To, jak chceme být na trhu vnímáni a jaké vyznáváme hodnoty.

Vedle poslání stojí naše vize, vize Komerční banky: „Být digitálním lídrem v nové éře bankovnictví se dvěma miliony klientů a bankou s největším důrazem na udržitelnost na trhu.“ Shrnuje, kým chceme být v roce 2025. Kam se společně chceme posunout. A přesně do první poloviny věty popisující naši vizi zapadá KB SmartSolutions.

Vezmeme-li do úvahy naše poslání a naši vizi, dospějeme k zajímavé myšlence – myšlence na budoucnost bankovnictví. Z té již přímo vychází myšlenka na dokonalou synergii neboli zajímavou spolupráci s fintechy a startupy, které mají skvělý nápad – chytré řešení (tzv. smart solution) – a již na trhu existují. Není totiž vždy jedinou možnou cestou stavět všechno od nuly.

Jsme tady, abychom pomohli bance vytvořit ucelený ekosystém služeb, který bude kompletně digitální a natolik uživatelsky příjemný, že se klienti budou sami sebe ptát, jak bez něj doteď mohli žít. 😊 Klientům přinášíme chytrá řešení, která pomohou jejich svět zlepšit a zjednodušit, a to jak s ohledem na jejich podnikání, tak na osobní život. Společně s kolegy v Komerční bance stavíme banku budoucnosti.

 

Tým KB SmartSolutions

 

Od myšlenky ke zrodu samostatné společnosti

Náš příběh začal sice teprve před třemi lety, ale za tu dobu jsme vytvořili téměř dvě desítky skvělých spoluprací, nových produktů a služeb. Potkali jsme mnoho šikovných lidí s nápadem a vizí a objevili nespočet nových možností, které se ještě nedávno zdály být nemožné. Středobodem naší snahy jsou naši klienti, stávající i potenciální. Neustále pro ně inovujeme, lámeme staré i nové bariéry a hledáme lepší řešení. Oni pohání naši snahu posouvat se kupředu.

Pro to, aby KB SmartSolutions vznikla, bylo potřeba aktivního zapojení mnoha lidí, ale především jasné rozhodnutí, že toto je cesta, kterou se chceme v Komerční bance ubírat. Také uvědomění si, že všechna skvělá řešení nevymyslíme, ani nepostavíme pouze interně. Myšlenka spojení s mladými fintechy se rozvíjela různými směry, procházela odlišnými variantami a modifikacemi, až nabrala dnešní reálnou formu samostatné společnosti. I samotný název byl výsledkem kreativního procesu, konkrétně jednoho z našich dvou ředitelů. Jedno odpoledne ho navštívila múza a poradila mu, aby společnost nazval KB SmartSolutions. A bylo to. 😊

 

Naše hodnoty

Každá společnost potřebuje cíl, vizi, poslání a hodnotový systém, na kterém stojí. KB SmartSolutions funguje na základě hodnot, které jsou naší podstatou a vyjadřují, jací jsme a čeho chceme dosáhnout. Vše, co děláme, je postaveno na nich. Hodnoty ztělesňují náš závazek ke klientům, bance i společnosti celkem. Zaměření se na tyto principy nám umožňuje pokračovat v růstu, inovacích a výzvách spojených s aktuální situací.

 

Naše hodnoty jsou:

Neotřelý způsob myšlení (Original thinking) – to, že hledáme chytrá řešení (tzv. smart solutions), je jasné již z názvu naší společnosti. Hledáme zejména taková, která jsou digitální, jednoduchá a uživatelsky příjemná zároveň. Je možné, že se stanou novým „the best life hack“ našich klientů. A taktéž logicky zapadají do obchodního modelu a strategie Komerční banky.

Odvážný přístup (Courageous approach) – lepší pro nás znamená lepší pro naše klienty. Když povolíme uzdu fantazii, dalo by se to nazvat někdy až vzdorovitým optimismem z naší strany. Náš cíl je ale jasně dán a jdeme si za ním.

Vytrvalé odhodlání (Relentless commitment) – před námi je množství výzev a dlouhá cesta. Uvědomujeme si, že ne všechno zafunguje na první dobrou a že je žádoucí po cestě testovat a učit se z vlastních chyb. Pro nás je i cesta cíl. Měníme svět financí.

Disrupce (Unlimited ambition) – věříme, že status quo je potřeba neustále vyzývat, testovat způsob jeho fungování a principy. Podstatou světa obecně je změna a je potřeba s ní neustále pracovat. Inovace by měly být postupné. Neustále zjišťujeme aktuální potřeby klientů a nacházíme nové způsoby, jak zlepšit či zjednodušit péči o finance tvorbou kompletního ekosystému finančních služeb.