Po dvou pracovních letech odehrávajících se výhradně v online prostoru a z prostředí domova nastal opět čas osobních setkání a utužování vztahů – i těch přeshraničních. Začátkem května jsme měli tu čest a byli součástí Learning Journey in Prague. Sešli jsme se společně se zástupci fintechů, kolegy z Komerční banky i s reprezentanty německé odnože naší mateřské společnosti Société Générale.

 

Myšlenka uspořádat Learning Journey vznikla v podstatě velice nenápadně – v rámci e-mailové komunikace s kolegy z oddělení inovací v berlínské Der Link, kteří pomáhají německým entitám SG nejen s inovacemi jako takovými, ale rovněž udržují otevřenou mysl a pravidelná setkání německé komunity inovátorů. A právě myšlenka společného setkání a sdílení byla to, co nás nadchlo a vedlo k téměř okamžitému rozhodnutí připravit podobnou událost také u nás. Chtěli jsme event, který nám umožní rozšířit své obzory v oblasti inovací a fintechů, expanze, agility, procesů a jednotlivých projektů probíhajících v sousedním Německu. Do Prahy tak počátkem května dorazilo celkem 14 zástupců německých entit skupiny SG: Der Link, Hanseatic Bank, BDK, GEFA Bank, ALD Automotive Germany, SG Insurance nebo SG Corporate&Investment Banking.

 

Dvoudenní program byl sice náročný, ale zajímavý. Celou událost zahájil a kolegy přivítal Jan Juchelka, generální ředitel KB. Ten s účastníky sdílel nejen svou kariérní cestu bankou, ale díky vlastním zkušenostem propojil všechny obsahové bloky aktuální transformace KB. Po Janu Juchelkovi následoval Michal Vytiska, který zasadil transformaci KB do reálných obrysů a představil perspektivu celé KB, její směrování a strategické cíle do roku 2025. Agilitu, neodmyslitelnou část proměny KB, barvitě a prakticky představil Pavol Blaho, Head Agile Consultant. Pavol je skvělý vypravěč a evangelista agility, jehož nezaměnitelný způsob prezentace i tentokrát zanechal velký dojem.  

První den probíhal v historickém centru Prahy v prostorech Konferenčního centra KB na Václavském náměstí. Odpolední program zahájil Patrik Nový, ředitel KB SmartSolutions, který představil naši společnost i naši misi a vizi, tedy proč a kam směřujeme. Následovaly krátké 20minutové sessions našich fintechů od Rogera, přes Upvest a Finbricks, až po Lemonero. Pomocí krátké a úderné pitch prezentace představil každý CEO svůj fintech. A následně měli účastníci příležitost ptát se na cokoliv, co je kolem každého fintechu zajímá. Kolečko uzavřel Tomáš Michálek, náš Startup Scout, který kolegům načrtl možnosti přeshraniční spolupráce a synergií. Závěrečné vystoupení prvního dne patřilo kolegovi Pavlovi Rothbauerovi. Ten představil jedinečnou spolupráci svého druhu, a to mezi KB, SGEF a ČEZ ESCO pod názvem „Fotovoltaiky za korunu“.

 

Druhý den jsme se přesunuli do prostor centrály KB na Stodůlkách. Den otevřeli David Švejda, Digital Transformation Lead, a Ladislav Šilha, Omnichannel Sales Tribe Leader, – ti nejpovolanější, kteří stojí u zrodu a rozvoje NDB (pozn. Komerční banka teď prochází velkou transformací směrem ke zcela digitální bance – NDB). Po nich následovala Lucie Tarbajovská, Service Designer, jež vnesla světlo do způsobu práce Simplification CoE a implementace metod Design Thinking v Komerčce. Každý tematický blok týkající se KB byl ochotně doplněn i ze strany německých kolegů. Povídali nám o tom, jak přistupují k inovacím, procesním zlepšením nebo spolupráci se start-upy.

 

A jelikož se kontakty neutužují pouze v kanceláři, strávili jsme s kolegy dva příjemné večery u skvělého jídla a osvěžujícího piva v centru Prahy.

 

Celá událost byla přínosem pro obě strany. Vzájemně jsme se obohatili o nové znalosti, zkušenosti i postřehy. Měli jsme šanci podívat se na to, jak se myšlenky přetvářejí v realitu i v jiných podmínkách, než jsou ty naše aktuální. Potkali jsme inspirativní a otevřené lidi, kteří pracují na proměně a vylepšení status quo. Události tohoto typu považujeme za nevyhnutelné na naší cestě kupředu. Už teď se proto těšíme na další setkání podobného typu.