Na otázku, kde pracují maminka nebo tatínek, dnes děti většinou odpovídají, že u počítače. Právě proto se skupina hravých kolegů z DMS/OMNI rozhodla, ukázat dětem nejen chodby a kanceláře labyrintu na Stodůlkách, ale především, že jejich práce není jen o počítači, a že i oni se umí bavit a hravě soutěžit.

Připravili pro děti akci s názvem: „Co dělá tatínek/maminka v práci aneb jdeme si pro svou první výplatu…“.  Děti uvítal v zasedací místnosti realizační tým, dostaly hrací karty, mohly se společně s rodiči podívat do jídelny, kde na ně čekala Denisa Sládková. Od dětí vyslechla spoustu hezkých písniček, básniček a zážitků z prázdnin. 

Jedním ze soutěžních úkolů bylo najít správnou zasedací místnost, kde už čekal Lukáš Tymr, který dětem umožnil nakreslit svou vysněnou platební kartu, ba co víc, spočítat si penízky – ovšem ty opravdové a za ty si pak děti koupily zmrzlinu. Pro soutěžící byla připravena také ekologická výzva, kdy Martina Teichmanová nechala poctivě vytřídit odpad nejen děti, ale i dospělé. Pravdou je, že jsme se přiučili všichni. Velkým zážitkem pro děti byla možnost nahlédnout do světa „teamsů“ a vyzkoušet si reálnou schůzku, na které se objevil „virtuální Václav Kaizr,“ který děti ve spolupráci s Kubou Dostalíkem prováděl schůzkou, na které formou kvízu odkrývaly obrázek a hádaly, co na něm je.

Na tomto místě patří poděkování i pohotovému Radku Dvořákovi, který improvizovaně zprovoznil druhou zasedací místnost, aby nenechal čekat děti, kterých bylo více než jsme předpokládali. Posledním krokem k získání odměny bylo kvízové stanoviště Petry Šumné, která „potrápila“ dětské, ale i dospělácké hlavičky šiframi a hádankami. Po získání všech razítek čekaly na děti odměny, a to nejen ty sladké.

Naše obavy z toho, zda se akce bude líbit, byly zbytečné. Děti odcházely spokojené a příště, až se jich kamarádi ve školách a školkách zeptají „Co dělá tvůj tatínek/maminka v práci“…pevně věříme, že už jejich odpověď nebude tak jednoduchá a budou se u odpovědi minimálně usmívat s příjemnou vzpomínkou na hezky strávené odpoledne. Poděkování na závěr patří celému realizačnímu týmu a všem hravým rodičům i dětem. S ohledem na milou zpětnou vazbu dnes již víme, že z dětského dne uděláme tradici… tak zase za rok!